Abile og Team Data går sammen

Abile og Team Data går sammen

Hjem

Abile og Team Data går sammen

Statusoppdatering 31. mars 2015:

Fusjonen går formelt gjennom en gang i 2. kvartal, avhengig av tempoet på "papirarbeidet".

I praksis jobber Abile og Team Data System nå sammen som ett firma, og vi kan allerede se frukter av samarbeidet.

Bergen, 17. desember 2014

Gründerne av Abile AS, Knut Sundfjord og Håkon Vatne, har inngått avtale om at Team Data System AS overtar 100% av aksjene i Abile AS. Formålet med aksjekjøpet er å slå Abile og Team Data System sammen til ett selskap i løpet av første kvartal 2015. Sundfjord og Vatne fortsetter som ansatte i det fusjonerte selskapet.

Team Data System og Abile blir sammen en større og mer slagkraftig tilbyder av IT-tjenester til norske bedrifter og organisasjoner. Etter sammenslåingen vil selskapet ha 10 ansatte og en årlig omsetning på ca 12 millioner kroner. Selskapet vil ha kontorer i Oslo og Bergen, og det er planlagt nyansettelser begge steder i 2015.

Sammenslåingen innebærer en styrket satsning på selskapenes eksisterende produkter innen kunde- og medlemssystemer, intranett, web-publisering og netthandel, og etter hvert også på utvikling av nye og spennende produkter og tjenester.

- Abile har gjennom 12 år bygget opp en bred produktportefølje, sterk kompetansebase og solid kundemasse, sier daglig leder Knut Sundfjord.

- Vi har jobbet sammen med Team Data System om kunder og prosjekter i en årrekke, og beslutningen om å fusjonere selskapene bygger på de positive erfaringene vi har gjort i disse årene.

- Vi ser at vår satsing på web-portaler, intranett, Sharepoint, CRM og kundeløsninger vil bli vesentlig styrket ved å bli en del av Team Data System. Spesielt interessant er det at Team Data System AS for kort tid siden fikk nye eiere og ny strategi. Abiles produkter og kompetanse vil bli en viktig del av denne strategien. Dette gir oss muligheten til å utvikle oss videre og sørge for enda bedre løsninger for både eksisterende og nye kunder, sier Sundfjord.

- For Team Data System var det nå naturlig å ta neste skritt i samarbeidet med Abile, sier eier av Team Data System AS, Eivind Dahl. – Vi planlegger en styrking av eksisterende produkter og tjenester, samt utvikling av nye programvarer og løsninger, og her vil kompetansen og erfaringen i Abile bli svært sentral. Abile har også en rekke kunder innenfor markedssegmenter som er veldig interessante i Team Data Systems nye strategi.

Det samlede selskapet vil fra nyttår bli ledet av Audun Dahl, som ansettes som ny Daglig Leder/CEO pr 1.1.2015. Knut Sundfjord vil inngå i selskapets ledergruppe sammen med Audun Dahl og Jan Nordgård, som er Teknologidirektør i Team Data System. De øvrige medarbeiderne i begge selskaper fortsetter i sine respektive stillinger. Videre planlegges det rekruttering av nye medarbeidere til selskapet i løpet av 2015, ved både Oslo- og Bergenskontoret.

Audun Dahl har kompetanse og erfaring innen både ledelse/økonomi og IT-systemer som gir ham unike forutsetninger for å kunne bidra i utviklingen av selskapet og våre produkter og tjenester. Audun Dahl kommer fra stillingen som økonomisjef med konsernansvar i Bergen Hotel Gruppen AS, og har tidligere blant annet jobbet som foreleser ved Norges Handelshøyskole med fokus på forretningssystemer for økonomisk styring, beslutningsstøttesystemer, herunder datavarehus og database- og systemutvikling. Han har også bakgrunn fra Powersim Software AS, Vesta Forsikring og Hurtigruten Hotels AS. Av utdannelse har han en Cand. Merc grad med spesialisering innen økonomisk styring fra NHH samt en Siviløkonomgrad fra samme sted.

- Jeg ser frem til å komme i gang med jobben ved nyttår, sier påtroppende Team Data System-sjef Audun Dahl. – Team Data System og Abile utgjør en unik kompetansebase og vi har gode muligheter til å lykkes med vår satsing. Medarbeiderne i Oslo og Bergen kjenner hverandre godt fra før og fusjonsprosessen blir dermed enkel å gjennomføre. For Abiles og Team Data Systems kunder vil dette utelukkende bli en positiv opplevelse, avslutter Audun Dahl.

For mer informasjon:

Knut Sundfjord, Daglig leder, Abile AS, 95 84 22 26

Eivind Dahl, Eier og Styreleder i Team Data System AS, 913 15 856

lukk mobilmeny